Учебниците от 8 до 12 клас ще бъдат достъпни безплатно в „Дигиталната раница“ от догодина

Учебниците от 8 до 12 клас ще бъдат достъпни безплатно в „Дигиталната раница“ от догодина

Всички учебници за учениците от 8. до 12. клас ще бъдат достъпни за безплатно ползване в „Дигиталната раница“ от следващата учебна година. В момента в платформата са налични учебниците от 1. до 7. клас, които по закон са безплатни. Това стана ясно по време на работна среща между експерти от Министерството и образованието и науката и регионалните управления по образованието, посветена на „Дигиталната раница“, която се изгражда по проект „Образование за утрешния ден“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Достъп до електронните учебници в платформата имат учениците, учителите и родителите чрез акаунтите си в edu.mon.bg. Те могат да ползват учебниците за съответния клас, в който учи ученикът.

„Дигиталната раница“ е ключов инструмент, с който даваме на всеки потребител в системата – учители, ученици и други ползватели, достъп до дигитални ресурси, а с течение на времето и до все повече дигитално съдържание“, каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева. По думите ѝ политиката на МОН е от една страна цялата система да бъде обезпечена с дигитални ресурси, а от друга да се даде възможност на учителя да бъде творец – сам да създава електронно учебно съдържание като използва ресурсите в „Дигиталната раница“.

Предвижда се хиляди учители да бъдат обучени да си служат с платформата в следващите месеци.

Една от дългосрочните цели е обучението на учениците да стане персонализирано. „Дигиталната раница“ дава възможност за това чрез създаване на интерактивни уроци. Те съдържат упражнения, задачи, курсове Python Start за деца, игри, които дават информация как всеки ученик възприема урока, с какво се справя добре и къде има пропуски. Платформата дава възможност за разработване и на интегрирани уроци между няколко предмета.

Предвижда се „Дигиталната раница“ да бъде адаптирана и за ученици със специални образователни потребности. По проекта вече е осигурена техника за училища за деца със сензорни увреждания  като четящи устройства и устройства за възпроизвеждане на звук.

електронен апарат за кръвно

Web Sensei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *