Цедирано задължение към ЕОС Матрикс – ами сега?

Цедирано задължение към ЕОС Матрикс – ами сега?

Цесията е термин, който описва договор, с който кредитор прехвърля своите вземания на трето лице. По този начин компаниите се доверяват на специализирани агенции за събиране и изкупуване на вземания, благодарение на които да повишат ликвидността си и да предотвратят негативните последици за бизнеса си. ЕОС Матрикс e колекторска агенция с повече от 15 години опит на пазара в България, която предлага специализирана и експертна консултация и помощ на компании и техните просрочили клиенти.

Компанията е част от международната финансова група EOS Group, специализирана в управление, събиране и изкупуване на вземания. С повече от 43-годишен опит в събирането и над 30-годишен опит в изкупуването на вземания, компанията е изградила стриктен механизъм на работа, с високи стандарти и етични норми, практикуван успешно в 60-те дъщерни компании на EOS Group в 26 държави по света.

Услугите на професионалните агенции за събиране и управление на вземания са полезни, на първо място, защото освобождават значителен човешки ресурс, който може да бъде съсредоточен в основната дейност на фирмата-кредитор. От друга страна, повече от 350 висококвалифицирани служители на ЕОС Матрикс прилагат международно приети добри практики за комуникация, за да постигнат максимална събираемост и в същото време да запазят добрите взаимоотношения между компаниите и техните клиенти. ЕОС Матрикс изпълнява ролята на консултант не само на своите клиенти, но и на техните, които имат просрочени задължения. От една страна, ЕОС консултира компаниите за правилното управление на вземанията и за сроковете, в които е разумно да се потърсят просрочените плащания, от друга – разяснява възможностите пред просрочилите клиенти.

Това, че кредиторът е прехвърлил вземането си на ЕОС Матрикс, не бива да притеснява клиентите на дадения кредитор. Хората, които по една или друга причина не могат да изплащат задължението си, получават експертна насока за това какви са вариантите им това да се случи, съобразно личните им възможности и обстоятелствата, които са довели до забавянето на плащането.

ЕОС Матрикс залага на високия професионализъм и човечността на своите служители. Неслучайно компанията е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България. Също така е член на ACA Intl. (USA), Германо-българска индустриално-търговска камара, AmCham. Сред основните клиенти и партньори на компанията са телекоми, банкови и небанкови финансови институции, търговски и ютилити компании и други. Използвайки услугите на ЕОС Матрикс, те повишават своята ликвидност и продължават да бъдат конкурентни участници на пазара.

Web Sensei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *