Правила за безопасност в лабораторията по химия

Правила за безопасност в лабораторията по химия

 

Някои правила не са направени, за да се нарушават – особено тези, които важат за една химическата лаборатория. Тук трябва да се следват строги норми – особено що се отнася до работата с химикали и лабораторни консумативи.

Ето кои са най-важните правила, които гарантират безопасността и винаги трябва да се спазват.

Не се пипетира с уста – никога

Дори в пипетата да има само вода, колкото и да е чиста, не е желателно да се докосва с уста, най – малкото, защото самата повърхност може да не е чиста. В училище или университета, ако няма еднократни пипети, е добре да се работи с автоматизирана пипетка.

Внимателно четене на информацията за химическа безопасност

Във всяка лаборатория трябва да има информационен лист за безопасност, в който да е описан всеки химикал. Освен препоръките за безопасна употреба, трябва да се внимава и при изхвърляне на всеки материал.

Носене на подходящо за лабораторията облекло

В една лаборатория се работи, това не е място за демонстриране на мода. Освен това тук няма място за сандали, потници или къси панталони. Дълги панталони, престилка, предпазни очила, ръкавици са задължителни за всеки, работещ в химична лаборатория. Дамите трябва да носят косата си прибрана, за да не се стигне до инциденти.

Познаване на оборудването

Всеки един човек, който работи или учи в химична лаборатория, трябва да знае какво е оборудването и как да го използва безопасно.

Не се вкусва и не се миришат химикали

Химикалите могат да бъдат много опасни и затова в никакъв случай не трябва да се миришат, а още по – малкото да се вкусват. Освен това, ако за даден химикал е посочено, че трябва да се използва само вътре в димоотвода, не трябва да се използва никъде другаде. Това не е клас за готвене – няма място за експерименти.

Химикалите не трябва да се изхвърлят небрежно

Някои химикали могат да бъдат изхвърлени в канализацията, докато други изискват различен метод на изхвърляне. Затова, преди да се унищожи нещо, трябва да се следи, дали е подходящо за канализацията или трябва да отиде на специално място.

Без храна и напитки в лабораторията

Примамливо е, но е толкова опасно. Просто не трябва да се прави.

Без игра на луд учен

Химикали не трябва да се смесват случайно. Много е важен реда, в който те трябва да се добавят един към друг, без да има отклоняване от инструкциите. Дори с химикали, които се смесват, за да произведат на пръв поглед безопасни продукти, трябва да се работи внимателно. Например, солната киселина и натриевият хидроксид ще дадат солена вода, но реакцията може да счупи стъклените съдове или да доведе до инцидент.

Web Sensei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *